Suoraan sisältöön

Light in the City -hanke

Jyväskylän kaupunkivalaistusajattelua Eurooppaan

Jyväskylä ja kolme muuta eurooppalaista kaupunkia ovat saaneet 75 000 euroa EU-tukea Light in the City (LCP) –hanketta varten. Tukea haki Jyväskylän kaupunki, jonka kumppaneita projektissa ovat Eskilstuna Ruotsista, Hasselt Belgiasta ja Tarton kaupunki Virosta. Rahoitus myönnettiin Jyväskylän koordinoimalle, kaksivuotiselle yhteisprojektille kuntien temaattisille verkostoille tarkoitetusta Kansalaisten Eurooppa –ohjelman tukiohjelmasta.

Tavoitteena kestävän kehityksen mukainen valaistus

Neljän eurooppalaisen kaupungin ja LUCI yhdistyksen yhteishanke hyödyntää Jyväskylän kaupungin ympäristöystävällistä kaupunkivalaistusajattelua. Päämääränä on myös edistää energiatehokkuutta, joka on yksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman vuoden 2012 tärkeimmistä tavoitteista. Hanke rohkaisee rakentamaan laadukasta kaupunkiympäristöä, jossa pimeän ajan valaistus on paitsi energiatehokasta, myös miellyttävää ja turvallisuuden tunnetta edistävää. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tietoja ja keskustelua EU:n valaistusta koskevasta ympäristölainsäädännöstä. Erityisenä tarkastelun kohteena on EcoDesign-direktiivi, joka velvoittaa kuntia mittaviin valaistusuudistuksiin lähivuosina.

Ideoita, tukea ja työkaluja kehittämistyöhön

Tavoitteiden saavuttamiseksi kumppanikaupungeissa järjestetään valaistusalan konferenssit kuntapäättäjille, valaistuksen asiantuntijoille, kiinteistönomistajille, valaistusalan yrityksille ja kuntalaisille. Seminaareista ja työpajoista koostuvien konferenssien sisällöt yksilöidään kumppanikaupunkien tarpeita vastaaviksi. Konferenssien yhteydessä järjestetään Guerilla Lighting –valotempaukset, jotka haastavat kuntalaisia mukaan kehittämään kaupunkivalaistusta.

Lisätietoa hankkeen englanninkielisillä sivuilla.

Muualla verkossa
CIMOn uutiskirje (5.12.2012)

Jyväskylä

Valon kaupunki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuun