Suoraan sisältöön

Nordic Light -hanke

Projektilla tuetaan pohjoismaisen valotaiteen kehittymistä. Valotaiteilijoiden yhteistyötä ja kansainvälistä liikkuvuutta edistämällä projekti tuo uutta tietoa, toimintatapoja ja inspiraatiota pohjoismaiselle valotaidekentälle. Tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisten valotaiteilijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia ja lisätä kansainvälistä kiinnostusta pohjoismaiseen valotaiteeseen.

Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu toteutettavaksi valotaiteen verkostoitumis- ja esittelytapahtumat kolmessa Euroopan kaupungissa. Tapahtumissa pohjoismaiset valotaiteilijat saavat tilaisuuden esitellä töitään ja verkostoitua alan kansainväliseen toimintakenttään. Tapahtumien kohderyhmään kuuluvat erityisesti kuntapäättäjät, valotapahtumien järjestäjät ja muut valaistusalan toimijat.

Tapahtumat koostuvat portfolioseminaarista ja verkottumistilaisuuksista. Portfolioseminaarit esittelevät kansainvälisen asiantuntijaryhmän valitsemien, pohjoismaisten valotaiteilijoiden töitä. Yhdessä tapahtumassa portfolionsa esittelee 15-20 taiteilijaa. Hankkeeseen osallistuvat taiteilijat valitaan avoimella haulla.

Synergiaedun saavuttamiseksi Nordic Light -projektin tapahtumat järjestetään Jyväskylän koordinoiman Light in the City -projektin puitteissa järjestettävien valaistusalan konferenssien yhteydessä. Projektia rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto.

Lisätietoa hankkeen englanninkielisillä sivuilla.

Jyväskylä

Valon kaupunki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuun