Suoraan sisältöön

Mikä on Valon kaupunki?

Ulkovalaistuksen edelläkävijä

Jyväskylä – Valon kaupunki on kaupungin kehittämishanke ja pitkän tähtäimen prosessi. Valon kaupungin visiona on kehittää kaupunkivalaistusta edelleen ja olla edelläkävijänä uuden valaistustekniikan hyödyntämisessä.

Valon kaupunki -hankkeen tulokset puhuvat jo nyt puolestaan. Hankkeen toteutuminen tarjoaa lisää nähtävää arkkitehtuuristaan arvostettuun Jyväskylään sekä lisää koettavaa kaikille kaupungissa asuville sekä vieraileville. Valaistuksen kytkeminen osaksi kaupunkisuunnittelua onkin Jyväskylän vahvuus maan muihin valaistukseen panostaviin kaupunkeihin verrattuna. Valo on kiinteä osa kaupungin infrastruktuuria.

Jyväskylässä on oivallettu, että pimeys ei ole haitta vaan mahdollisuus!

Työn alla yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Parhaillaan teemme työtä muun muassa seuraavien asioiden hyväksi:

  • Vahvistamme yhteistyötä maailman valon kaupunkien yhdistyksen LUCI Associationin (Lighting Urban Community International) ja sen muiden jäsenkaupunkien kanssa.
  • Kehitämme valaistusyhteistyötä kiinteistöjen kanssa ja tuomme voimakkaammin esille kaupungin roolia valaistuksen rakentamisen ohjaajana. Kaupungin palkkaama valaistuskoordinaattori opastaa ulkovalaistusasioissa.
  • Etsimme seuraavia toteuttamiskohteita ja yhteistyökumppaneita ulkovalaistuksen vuonna 2000 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Mahdollisia kumppaneita ovat esimerkiksi kiinteistöjen omistajat, väylien haltijat ja rakennuttajat.
  • Tiivistämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Näin valaistukseen liittyviä innovaatioita ja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kaupunkivalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  • Viestimme asukkaille ja kiinteistönomistajille valaistusalan trendeistä ja tulevista muutoksista sekä uusista valaistuskohteista.

Ulkovalaistusta kehitetään jatkuvasti

Jyväskylä on oivaltanut, että keskusta-alueen valaistusta ei voi toteuttaa samoilla periaatteilla kuin katu- ja tievalaistusta. Keskusta-alueen valaistuksen tehtävänä on tukea kohteen arkkitehtonisia ja toiminnallisia ratkaisuja. Jyväskylä rakentaa laadukasta pimeän ajan kaupunkiympäristöä, jossa valaistus on miellyttävää, turvallisuuden tunnetta edistävää ja häikäisemätöntä.

Kaupungin ulkovalaistuksen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2000, ja sen jälkeen Jyväskylä on toteuttanut yhteistyökumppaneineen jo yli 60 pysyvää valaistuskohdetta. Valaistuksen ovat saaneet muun muassa Kirkkopuisto, Kuokkalan silta, Harjun portaat, Vesilinna, Kivääritehdas, P-Sokos ja keskeisistä liikennekaduista esimerkiksi Ahjokatu ja Hannikaisenkatu. Kaupungin suosituinta ulkoilualuetta, Jyväsjärven rantaraittia, kiertää näkemisen arvoinen reittivalaistus. Voit tutustua valaistuskohteisiin tästä ja lähteä omatoimisesti tutustumaan kohteisiin!

Tutkimuksen mukaan kaupunkilaiset pitävät valaistuksista

Kaupunkilaiset ovat ihastuneet valaistuksiin. Vuonna 2009 tehty tutkimus osoittaa, että 90 prosenttia asukkaista haluaa arkkitehtuuria, taidetta, siltoja, puita ynnä muita yksittäisiä kohteita valaistavan ja 83 prosenttia näkee runsaiden valaistuskohteiden tukevan Jyväskylän julkisuuskuvaa ajan hermolla elävänä kaupunkina.

Yhä harvempi kaupunkilainen kokee rakennusten arkkitehtonisten yksityiskohtien ja taideteosten valaisemisen turhana energiantuhlauksena. Vielä pienempi ryhmä näkee pimeän ajan kaupunkiympäristön valaistuksessa edetyn jo liiallisuuksiin. Energiankulutuksen vähentämismahdollisuuksiin valaistustekniikan kehittymisen myötä sen sijaan uskoo kolme neljästä kaupunkilaisesta.

Tutkimustulokset ovat peräisin filosofian maisteri Anne-Marjut Rauhalan Jyväskylän yliopistolle tekemästä taidehistorian tutkielmasta, jonka tilaajana on Jyväskylän kaupunki. Tutkielma on nimeltään Valaistus kaupunkitilan tekijänä. Jyväskylän matka pimeästä maalaiskylästä urbaanin valon kaupungiksi. Asukaskyselyn ja sen analyysin lisäksi työ sisältää Jyväskylän keskusta-alueen valaistuksen kehitystarinan vuosina 1837–2009. Työssä pohditaan myös valaistuksen vaikutusta pimeän ajan kaupungin olemukseen ja kokemiseen sekä urbaanin esteettis-teknisen valaistuskulttuurin problemaattista suhdetta taiteeseen ja estetiikkaan.

Linkki tutkielmaan

Kuva: Rami Saarikorpi

Kuva: Rami Saarikorpi

Jyväskylä

Valon kaupunki

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 • Sivun alkuun