Hyppää pääsisältöön

Radon on maaperästä peräisin oleva hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sen pystyy tunnistamaan huoneilmasta vain tarkoitusta varten kehitetyillä mittauslaitteilla. Asunnon radonpitoisuuden mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudisrakennukset tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäisi arvoa 200 Bq/m3.

Ympäristöterveys on tehnyt toimialueellaan radonkartoituksia, joiden tuloksia voi tiedustella ympäristöterveystarkastajalta.

Ympäristöterveystarkastaja
p. 050 373 0414

Radon (STUK)