Hyppää pääsisältöön
Kuva
Terveysaseman tarkkailuhuoneessa lääkäri ja hoitaja

Päivystys Keski-Suomen Sairaala Novassa

Kun terveysasemasi on suljettu, soita päivystyskäyntiä vaativissa tilanteissa Päivystysapu 116 117 -numeroon. Soita Päivystysapuun aina ennen yhteispäivystykseen hakeutumista.

Lisätietoja Sairaala Novan päivystyksestä

Hätätilanteessa soita aina numeroon 112

Hätäkeskuslaitoksen ohjeita hätänumeroon soittavalle

Sairaanhoidon kiirevastaanotto ja päivystys

Terveysasemien ja keskussairaalan päivystys ja kiirevastaanotto sekä ei-kiireellinen hoito

Suun ja hampaiden hoidon ensiapu ja päivystys

Suun terveydenhuollon päivystyksessä hoidetaan kiireelliset särky- ja tapaturmatapaukset.
Päivystys hammashoitoloissa arkipäivisin sekä muina aikoina

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu.
Sosiaalipäivystyksen yhteystiedot

Kriisipäivystys

Kriisikeskus Mobile palvelee ympäri vuorokauden numerossa 044 7888 470.
Kriisikeskus Mobile

Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus palvelee ilmaisessa numerossa 0800 147 111.

Myrkytystietokeskus vastaa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Puheluihin vastaavat toksikologiaan perehtyneet erityiskoulutetut farmaseutit.
Myrkytystietokeskus

Moniammatillinen riskinarviointi MARAK auttaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita

Moniammatillisen riskinarvioinnin, MARAKin avulla autetaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista tai taloudellista.

Työskentely käynnistyy väkivallan puheeksi ottamisella. Sen voi tehdä sosiaali- tai terveysalan ammattilainen tai muu viranomainen tai väkivallan uhri itse.

Jyväskylän moniammatillisessa MARAK-työryhmässä on ammattilaisia Keski-Suomen ensi- ja turvakodista, Kriisikeskus Mobilesta, Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta, Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksesta, Poliisista, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Jyväskylän kaupungilta terveyspalveluista, psykologipalveluista, lastensuojelun palveluista, aikuissosiaalityöstä, perheneuvolasta, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, sosiaalipäivystyksestä sekä kotoutumispalveluista.

MARAKista lisätietoja THL:n sivuilla