Kaupunkivalaistuksen suunnitteluohjeet

Ulkovalaistuksen suunnitteluohje palvelee kaupunkia ja suunnittelijoita Jyväskylän ulkovalaistuksen työkaluna, jolla valaistuksen teknistä, taloudellista ja kaupunkikuvallista kehitystä ylläpidetään ja ohjataan. Suunnitteluohjeen avulla pyritään luomaan tavoiteltavat laatuluokat ja yhteiset pelisäännöt valaistuksen suunnittelulle, rakentamiselle, saneeraamiselle, ylläpidolle ja ohjaamiselle. Ohje on valmistunut monialaisen työryhmän yhteistyönä vuonna 2017 ja sitä tullaan päivittämään kevään 2019 aikana.

Katuvalot sillalla