Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsätie

Jyväskylän kaupunki on usealla yksityistiellä tieosakkaana omistamansa maa-alueen vuoksi. Kaupungin alueella voi olla esimerkiksi metsäpalsta, uimaranta, venepaikkoja tai kiinteistö. Kaupunki voi maksaa kustannuksia myös erillisen päätöksen perusteella.
    
Ohessa ohjeita tiekunnille kokouskutsujen ja tiemaksujen lähettämiseen.

Kokouskutsut tiekunnan kokouksiin

Kokouskutsut suositellaan lähettävän sähköpostilla.

Kokouskutsun liitteenä tulee olla 

  • asialista, josta ilmenee kokouksessa päätettävistä tienpitoa koskevista merkittävistä asioista
  • talousarvioehdotus, jossa näkyy edellisen tilikauden toteumatietoja
  • ehdotus maksuunpanoluettelosta, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen/maa-alueiden tunnukset, tieyksiköiden määrä, tiemaksun suuruus, perusmaksu ja mahdolliset muut maksut eriteltyinä.
  • tiekunnan säännöt

Tiemaksujen laskutus

Tiemaksujen laskulla tulee ilmetä seuraavat asiat

  • tiekunnan virallinen nimi ja yhteyshenkilön tiedot
  • tieyksikkölaskelma, josta ilmenee tieyksiköt sekä hinta yksikköä kohden
  • perusmaksu, jos sellainen peritään
  • laskulle liitetään päätös, jos kaupunki maksaa kustannuksia päätöksen perusteella
  • laskun viitteellä mainitaan mikä palvelualue (metsä-, tila-, liikuntapalvelu) kaupungilta on yksityistiellä osakkaana.

Laskun mukaan ei liitetä kokouskutsuja tai muita tiedotteita. 

Laskut pyydetään lähettämään ensisijaisesti verkkolaskuna. 

Kaupungin laskutusohjeet löytyvät kaupungin kotisivuilta
https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/laskutus-ja-maksaminen/verkkolaskutusosoitteet