Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.4.2022 olleesta kokouksesta

25.04.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus piti lyhyen kokouksen, jossa annettiin mm. lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta.

Jyväskylän kaupungin lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman 2023–2030 luonnoksesta 

Kaupunginhallitus antoi Väylävirastolle lau

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.4.2022 olleesta kokouksesta

19.04.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus piti tänään lyhyen kokouksen, jossa teknisten pykälien lisäksi ainoa varsinainen käsiteltävä asia oli Suomi-rata Oy:n yhtiökokous.

Hallitus nimesi kaupungin yhtiökokousedustajaksi kehittämispäällikkö Riikka Perkiön ja antoi hänelle ohjeet hyväksyä asiat yhtiökokouksessa esitety

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.4.2022 olleesta kokouksesta

11.04.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttamista sekä Gummeruksenkatu 13:n asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Sosiaalisen luototuksen rahaston lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupungin sosiaa

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.3.2022 olleesta kokouksesta

28.03.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisäselvityksistä koskien valtatie 4:n parantamisesta välillä Ahonlaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä. Kaupunginhallitus antaa ELY-keskukselle pyydetyn lausunnon selvitysten valmistuttua.

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.3.2022 olleesta kokouksesta

14.03.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksi osaltaan kaupunginteatterin peruskorjaussuunnitelman ja teatterin ja Sinfonian väistötiloja koskevat suunnitelmat. Valtuuston käsiteltäväksi lähetettiin teatteritalon peruskorjauksen lisäksi mm. kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2024, omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje sekä tukku valtuustoaloitteita.

Teatteritalon peruskorjauksen ja väistötilojen hankesuunnitelmat

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että teatterita

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.2.2022 olleesta kokouksesta

21.02.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus hylkäsi mm. vaalimainoksia koskevan korvausvaatimusasian, julisti kaupunkirakenteen toimialajohtajan viran haettavaksi sekä antoi Keski-Suomen hyvinvointialueelle selvityksen mm. siirtyvästä henkilöstöstä.

Poistettuja vaalimainoksia koskeva vahingonkorvausvaatimus hylättiin kokonaisuudessaan

Kaupunginhallitus käsitteli poistettuja vaalimaino

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunkistrategia etenee valtuuston käsittelyyn

14.02.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian muutamilla teksti- ja mittaritarkennuksilla. Lisäksi hyväksyttiin periaatepäätös kaupunginjohtajamallista. Molemmat asiat etenevät kaupunginvaltuustoon käsittelyyn 21.2.2022.

Jyväskylän kaupunkistrategia valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Jyväskylän päivitetyn kaupunk

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
strategia
Kuva
Talvinen kaupunkimaisema Harjun laelta kuvattunna Kuokkalan suuntaan. Kuva Riikka Kaakkurivaara

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 7.2.2022 olleesta kokouksesta

07.02.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli Paviljonkirakennuksen ostamista Jyväskylän Paviljonkisäätiöltä. Kaupunkistrategia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Paviljonkirakennuksen ostaminen Jyväskylän Paviljonkisäätiöltä

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi Jyväskylän Paviljonkisäätiölle yksimiel

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 17.1.2022 olleesta kokouksesta

17.01.2022
Jyväskylän kaupunginhallitus hylkäsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Hipposta koskevan oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Jyväskylän Hippos Ky:n ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakas- ja yhtiösopimuksen muuttamist

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021 olleesta kokouksesta

20.12.2021
Jyväskylän kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hakea valtionapua vuodelle 2022 Vaajakosken liikuntahallin peruskorjaukseen sekä Hippoksen pesäpallostadionin rakentamiseen. Lisäksi hallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin liputuksen periaatteet äänestyksen jälkeen.

Valtionapua haetaan Vaajakosken liikuntahallin peruskorjaukseen ja Hippoksen pesäpallostadionille

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2021 olleesta kokouksesta

29.03.2021
Kaupunginhallitus allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen tulos on koronavuonna merkittävästi ennakoitua parempi. Lisäksi hallitus hyväksyi Vaajakosken kirjasto-liikuntarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoitti

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 15.3.2021 olleesta kokouksesta

15.03.2021
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarviomuutosta siten, että Hipposen pesäpallostadionin rakentamiseen lisätään investointimäärärahaa. Näin pesäpallostadionin rakentaminen voisi alkaa jo tulevana syksynä.

Kevään 2021 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2021 talousarvioon.

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.1.2021 olleesta kokouksesta

25.01.2021
Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelman sekä Jyväskylän kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen innovaatiotoimintaa vahvistavan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027.

Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Pohjanlammen uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja asetti hankepä

Asiasanat:  
hallitus
kaupunginhallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 21.12.2020 olleesta kokouksesta

21.12.2020
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Jyväskylän sydän -projektin loppuraportin ja konsernihallinnon toimintasäännön tarkistukset.

Jyväskylän sydän -projektin päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtaja Koiviston muutosesityksen mukaisesti

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 14.12.2020 olleesta kokouksesta

14.12.2020
Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. Jyväskylän luontoliikuntaohjelman ja hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024.

Jyväskylän luontoliikuntaohjelma kokoaa yhteen luontoliikunnan kehittämisen periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän luontoliikunt

Asiasanat:  
kaupunginhallitus
hallitus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson