Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme aikuista juttelee ja yhdellä on tietokone sylissä.

Palvelutarpeen arviointitiimi

p. 014 266 0135, arkisin kello 8–15.30
Väinönkatu 6, 4. kerros,
40100 Jyväskylä

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Jetsu
p. 014 266 1411, 050 343 1793

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen ja lapsiperheen tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai lapsiperheestä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointitiimiin, kun

 • tarvitset neuvontaa ja ohjausta lapsiperheiden palveluista
 • olet huolissasi lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta ja haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton
 • haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen

Huolen aiheita voivat olla

 • lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
 • lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet
 • lapsen pahoinpitely
 • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • ristiriidat perheessä
 • muut kriisit

Näin teet lastensuojeluilmoituksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton

Kiireellisissä vaaratilanteissa soita aina Hätäkeskuksen numeroon 112.

Verkossa

 • Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen verkossa osoitteessa Hyvis.fi. Hyviksen käyttö edellyttää kirjautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Puhelimitse

 • arkisin: Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimi ma–pe klo 8–15.30, p. 014 266 0135
 • iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: sosiaalipäivystykseen voi soittaa numeroon 014 266 0149. Mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Kirjallisena

 • Voit tulostaa lomakkeen Lastensuojeluilmoitus, ilmoitusosa (pdf, THL:n lomake) tai pyytää sen asioidessasi palvelutarpeen arviointitiimissä.
 • Voit myös kirjoittaa lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton vapaamuotoisesti.
 • Toimitusosoite on: Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimi, Väinönkatu 6, 4. kerros, 40100 Jyväskylä

Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään aina yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja ja lapsi itse voi myös tehdä yhteydenotto pyynnön, jos kokee tarvitsevansa tukea.

Ilmoittajan ei tarvitse tietää, tekeekö hän ilmoituksen lastensuojelulain vai sosiaalihuoltolain mukaan. Tärkeintä on olla yhteydessä sosiaalihuoltoon ja kertoa herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.

Mitä yhteydenoton jälkeen

Ensimmäinen 7 vuorokautta

 • Palvelutarpeen arviotiimin työntekijä soittaa lapsen huoltajille ja nuorelle tai ilmoittaa asian kirjeitse.
 • Kiireellisissä tilanteissa lapsen tai nuoren tilanne selvitetään heti.
 • Muissa tilanteissa seitsemän arkipäivän kuluessa ratkaistaan, onko tarpeen tehdä lastensuojelutarpeen selvitys vai muu tuen tarpeen arviointi.
 • Lapsen ja perheen tilanteesta keskustellaan yhdessä ja haetaan ratkaisuja lapsen auttamiseksi.
 • Samalla selvitetään, millaista tukea lapsi ja perhe toivoo ja tarvitsee sekä mitkä palvelut voisivat olla avuksi.
 • Usein lapsen ja perheen tilanne selviää keskustelussa lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa eikä muita toimia tarvita.

Lapsen tuen tarve selvitetään 3 kuukauden aikana

Lapsen palvelutarpeen arviointi aloitetaan aina, jos tarvitaan laajempaa lapsen ja perheen tilanteen kartoittamista. Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Jos laajempi selvitys ei ole tarpeen, lapsen tilanne voidaan arvioida muun muassa muissa lapsiperheiden palveluissa, nuorisovastaanotolla tai perheneuvolassa.

Lapselle nimetään selvitystyöskentelyn ajaksi hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.

Selvitys tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Selvitystyöskentelyssä on lapsen ja huoltajien tapaamisia sekä yhdessä että erikseen kotona ja/tai palvelutarpeen arviointitiimin toimipaikassa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lapsen ja perheen muiden läheisten sekä lasta ja perhettä tuntevien työntekijöiden kanssa.

Apua lapsiperheille yhdestä numerosta

Jyväskyläläiset lapsiperheet saavat vuoden 2021 alusta lähtien apua yhdestä numerosta. Varhaisen tuen palvelutarpeen arviointitiimistä perheet saavat neuvontaa ja ohjausta arkeensa ja pulmiinsa. Tiimissä käsitellään myös uudet sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja lastensuojeluilmoitukset, tehdään palvelutarpeen arviointi ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys.

Asukkaat ja yhteistyötahot saavat yhden väylän ottaa yhteyttä ja saada palveluita. Tavoitteena on, että perheet saavat apua sujuvasti ja varhaisessa vaiheessa.

Perheen ei tarvitse tietää auttaisiko heidän tilannettaan kotipalvelu, perheohjaus, sosiaalityö, lastensuojelu tai jokin muu palvelu. Tiimissä selvitetään, tarvitseeko lapsi tai perhe palveluja tai tukea, ja miten perhe saa tarvitsemansa tuen. Arviointi tehdään yhdessä perheen, läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Palvelutarpeen arviointitiimissä työskentelee sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja muiden lapsiperhepalveluiden ammattilaisia. Lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten asioissa perheet ja yhteystyötahot ottavat edelleen yhteyttä suoraan lastensuojeluun.

Asiakkaat voivat edelleen ottaa yhteyttä suoraan esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun ja perheneuvolaan.