Hyppää pääsisältöön
Kuva
Fysioterapia rollaattorin ja tekojalan kera

Terveysasemien maksut

Lääkärissäkäynti, 18 vuotta täyttäneet

Käyntimaksu terveysasemilla arkisin on 20,60 euroa. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana terveysasemaa kohti. Maksua ei peritä sotiemme veteraaneilta. Etäpalvelu (videovälitteisesti internet-yhteyden kautta) on verrattavissa perinteisiin vastaanottokäynteihin, joista peritään käyntimaksu. 1.6.2020 alkaen myös vastaanottokäynnin korvaavasta hoitopuhelusta peritään käyntimaksu.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa.

Sairaanhoitajakäynti 18 vuotta täyttäneiltä

Käyntimaksu 10,00 euroa peritään sairaanhoitajakäynneiltä, jos kyseessä on lääkeinfuusio tai verensiirto hoitajan vastaanotolla, lääkkeenmääräämisen erityispätevyyden saaneen sairaanhoitajan kiireellinen vastaanotto, haavahoidollinen käynti tai sairauslomatodistuksen kirjoittamiseen liittyvä käynti.

Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana terveyskeskusta kohti. Maksua ei peritä sotiemme veteraaneilta, opiskelijoilta tai diabeteshoitajan tai mielenterveys- ja päihdepalveluun liittyvästä käynnistä eikä terveysneuvontakäynneistä. Maksua ei peritä potilaalta, jolla on samalla käynnillä myös lääkärivastaanotto. Opiskelijoiden on esitettävä opiskelijakortti vastaanottokäynnillä.

Lääkärintodistukset

Lääkärinlausunnot maksavat 20,50–61,00 euroa todistuksesta riippuen. Maksua ei peritä sairauslomaan, Kelan kuntoutukseen tai Kelan erityiskorvattavaan lääkehoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista.

Sotiemme veteraaneille lääkärinlausunto veteraanikuntoutukseen hakemista varten on maksuton. Ajokorttitodistus (myös mopo) sekä todistus ajokelpoisuudesta maksaa 61,00 euroa. Opintoihin liittyvä ajokorttitodistus on maksuton.

Jalkaterapeutin asiakasmaksut

 • Perushoito 22,30 euroa/hoitokerta
 • Sarjahoito 11,40 euroa/hoitokerta. Sarjamaksu peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa. Jalkaterapeutti arvioi sarjahoidon tarpeen.

Suun terveydenhuollon maksut

Hoito- ja asiakasmaksut hammashoitoloiden sivuilla

Kaupunginsairaalan maksut

Kaupunginsairaalan lyhytaikainen laitoshoito 48,90 euroa/hoitopäivä.

Päiväsairaalassa vuorokauden hinta on 22,50 euroa.

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan maksut

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloiden käyttämättömistä ja perumattomista lääkäriajoista peritään maksu vuoden 2018 alusta lähtien. Maksu on 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa.

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty 683 euron maksukatto kalenterivuotta kohti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 6 a §).

Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 22,50 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Maksukaton ylittymisen jälkeen kaupungin talousyksiköstä postitetaan asiakkaalle tiedote ja erikseen pyydettynä vapaakortti. Tarvittaessa asiakkaan on esitettävä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista. Talousyksikön puh. 014 266 3045.

Maksukaton piiriin kuuluvat julkiset maksut

 • terveysaseman lääkärikäynti 20,60 €
 • terveysaseman hoitajakäynti 10,00 €
 • päivystys Keski-Suomen keskussairaalassa 41,20 €
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti 41,20 €
 • päiväkirurginen toimenpide 135,10 €
 • sarjahoito 11,40 €
 • yksilökohtainen fysioterapia 11,40 €
 • lyhytaikainen laitoshoito 48,90 € /hoitopäivä
 • yö- ja päivähoito 22,50 €/vuorokausi
 • kuntoutushoito 16,19 €/hoitopäivä

Alle 18-vuotiaan lapsen maksut yhdistetään jommankumman huoltajan maksuihin.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. pitkäaikaisen laitoshoidon maksut, lyhytaikainen ja pitkäaikainen palveluasuminen, potilaan itsensä hankkimat/kustantamat yksityiset palvelut, suun terveydenhuolto, kotipalvelu ja kotisairaanhoito, vakuutusyhtiöiden korvaamat maksut, toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana annettu palvelu.

Seuranta ja maksujen määrän selvittäminen ovat asiakkaan omalla vastuulla.