Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sairaanhoitaja terveyskeskussairaalan osastolla

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen oppimisympäristön Jyväskylän kaupunginsairaalassa. Opetussairaalana henkilökuntamme on sitoutunut ohjaamaan ja opastamaan terveysalan opiskelijoita harjoittelun aikana. Hyvällä opiskelijaohjauksella haluamme varmistaa, että opiskelijat saavuttavat tavoitteensa ja pystyvät kehittämään ammatillisia valmiuksiaan opintojensa aikana.

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää

Haluamme kehittyä oppimisympäristönä ja opiskelijaohjauksen antajina. Tämän vuoksi toivomme sinun antavan palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn (CLES). Kyselyn tulokset raportoidaan kuukausittain työyksiköiden esimiehille ja saadun palautteen avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta ja hyvää ohjausta. Pyydämme sinua arvioimaan kyselylomakkeen avulla työssä oppimisen/ohjatun harjoittelun jaksoasi.

Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa opiskelijaohjauksen tulevaan laatuun. Kysely on luottamuksellinen, henkilöllisyytesi ei tule esille tiedonkeruussa tai raportoinnissa. Kiitos vastauksestasi.

Linkki palautekyselyyn


 

Welcome to guided practical training in the Health Centre Hospital of Jyväskylä

Guided practical training is an essential part of your learning. The Health Centre Hospital wish to support the trainees by providing them with as good and high-quality guidance as possible.

The feedback of the practical training is important

The feedback of the quality of the practical training guidance will be used to develop the student guidance provided by the workplace tutors of the Health Centre Hospital. We wish you give the feedback through the survey, the Clinical Learning Environment and Supervision Scale (CLES). The results will be reported monthly to the Head Nurses in the various work units.

It is volunteer to answer, but it is the way to better the practical training. The questionnaire is confidential, and your identity will not be revealed at any stage of data collection or reporting.

Practical training evaluation, answer here