Hyppää pääsisältöön

24.3.2021

Kuva
Vauva makaa vanhempiensa sylissä. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen painopisteenä Keski-Suomessa on edistää perheiden varhaisen ja oikea-aikaisen tuen saamista, vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä yhdenmukaistaa palveluita. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen on osa Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeita. 

-Tavoitteena on turvata lapsille, nuorille ja perheille mahdollisimman varhainen ja nopea apu eri elämäntilanteissa. Palveluissa tulee korostua lapsi- ja perhelähtöisyys ja perheen ottaminen huomioon kokonaisuutena, kertoo projektipäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista. 

Monikanavaista palvelua 

Kehittämisen painopisteinä ovat varhaista tukea tarjoavien toimintamallien edistäminen sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden vahvistaminen. Esimerkiksi perhekeskustoiminnan monialaisen yhteistyön kautta perheet saavat apua yhdestä paikasta ja ohjautuminen oikean tuen piiriin tehostuu. Asiantuntijoiden yhteistyö perheiden hyväksi vahvistuu, kun yhteiselle toiminnalle on toimivat mallit ja rakenteet. 

-Jyväskylän Huhtasuon neuvolan monialaisessa tiimissä pohditaan yhdessä asiakasperheen ja eri ammattilaisten, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan, psykologin ja perheohjaajan, kanssa miten monialaisen tuen kautta perhettä autetaan parhaiten, kuvailee Hämäläinen vuoden 2021 alussa alkanutta toimintaa.

Myös esimerkiksi Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus (HyPe) ja Äänekosken perhekeskus Kerkän yhden puhelinnumeron palvelut sekä Jyväskylän Perhekompassin chat-kanava helpottavat lapsiperheiden yhteydenottoa tai neuvon kysymistä. 

Lapsiperheiden palveluiden kysyntään ja tuen tarjoamiseen vastataan myös keväällä 2021 aukeavan OmaKS.fi-palvelun (Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus) kautta. OmaKS-palveluun on valmisteilla lasten, nuorten ja perheiden sähköisten palveluiden osio, jonka on tarkoitus avautua vuoden 2022 alussa.

Vaikuttavien menetelmien levittäminen

Valtakunnallisen sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on näyttöön perustuvien ja vaikuttavien työmenetelmien levittäminen. Osana Keski-Suomen sote-uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan vaikuttavien menetelmien käyttöön. Menetelmiksi ovat valikoituneet Lapset puheeksi- ja IPC-menetelmä (Interpersonal Counceling, suom. interpersoonallinen ohjaus), jotka tarjoavat lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille puheeksi ottamisen ja varhaisen auttamisen työkaluja. 

Lapset puheeksi- menetelmän avulla rakennetaan lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämässä olevien tärkeiden ihmisten välille yhteistä ymmärrystä lapsen arjesta sekä tunnistetaan asioita, jotka sujuvoittavat lapsen arkea. IPC-menetelmä on suunniteltu käytettäväksi koulu-, oppilas- ja opiskeluhuollossa 13–18-vuotiaille nuorten kanssa toimiville lievän tai enintään keskivaikeaan mieliala- ja masennusoireiden ohjaukseen ja neuvontaan. 

- IPC-menetelmä on kansainvälisesti vaikuttavaksi todettu, helppokäyttöinen ja kustannustehokas menetelmä, jonka vuoksi se sopii hyvin käytettäväksi perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kertoo projektityöntekijä Marika Erkkilä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Lisää ammattilaisia ja yhteistyötä sosiaalipalveluihin

Yhtenä keskeisenä sosiaalipalveluiden kehittämisen osana on vahvistaa ja lisätä Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön ja perheoikeudellisten palveluiden, saatavuutta ja palvelutarpeen arviointia lapsiperheille.  

-Tuemme ja yhdenmukaistamme lastensuojelun sosiaalityötä Keski-Suomen alueella. Olemme palkanneet kaksi erityissosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät kuntien sosiaalityöntekijöiden työpareina haastavissa asiakastilanteissa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä lastensuojelun kehittämishanke LUMO:n kanssa monialaisen yhteistyön edistämiseksi, sanoo Hämäläinen.

Lue lisää

Lisätietoa 

Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8684
Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8689
Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8075

Asiasanat: