Hyppää pääsisältöön

26.4.2021

Kuva
Nainen nukkuu metsässä päiväunia. Kuva Shutterstock

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa laaditaan Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaa vuosille 2021 – 2024. Ohjelma on muodossaan ensimmäinen Keski-Suomen maakunnassa ja se linjaa maakunnan hyvinvointityötä seuraaville vuosille. Hallituksen lakiesitys hyvinvointialueista velvoittaa maakuntia tai tulevia hyvinvointialueita laatimaan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman. 

Hyvinvointiryhmä on nostanut ohjelmaan viisi kärkeä, jotka perustuvat kansallisiin hyvinvointimittareihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Kärjet ovat

1.    Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
2.    Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
3.    Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas
4.    Työ- ja työllistymiskyvyn edistäminen
5.    Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

-Olemme joutuneet tekemään tiettyjä rajauksia, jotta tulevan hyvinvointiohjelman laajuus ja hallittavuus on toteutettavissa. Hyvinvointiohjelma jalkautuu käytäntöön Keski-Suomen kuntien hyvinvointisuunnitelmien kautta, joissa voidaan huomioida laajemmin eri väestöryhmiä ja painopisteitä, kertoo projektipäällikkö Nina Peränen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Keski-Suomen Hyvinvointiryhmän jäsenet koostuivat muun muassa Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, järjestöjen, Keski-Suomen liiton, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen Yrittäjien, Työterveyslaitoksen, TE-toimiston, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, KEHO-verkoston ja Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden edustajista.

Kommentoi vastaamalla kyselyyn 

Keräämme järjestöiltä, Keski-Suomen kuntien asukkailta sekä Keski-Suomen kuntien hyvinvointiryhmiltä kommentteja hyvinvointiohjelman painopisteistä ja sisällöstä. Hyvinvointiohjelma hyväksytään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa (06/2021) ja Keski-Suomen maakuntavaltuustossa (loppuvuosi 2021). Kommentointi lomakkeilla: Keski-Suomen asukkaat ja Keski-Suomen järjestöt. Kyselyt ovat avoinna 26.4. - 9.5.2021 välisen ajan. Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021 - 2024 löytyy Innokylästä

Lisätietoja

Nina Peränen, projektipäällikkö, p. 050 312 5428, nina.peranen(at)jyvaskyla.fi
 

Asiasanat: