Hyppää pääsisältöön

11.5.2021

Kuva
Lääkäri tutkii nuorta tyttöä stetoskoopilla. Kuva Kuvapankki: Shutterstock

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa kartoitettiin keskisuomalaisten vanhempien ja huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Tietoa kerättiin kyselyllä, joka suunnattiin keskisuomalaisille vanhemmille ja huoltajille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Kysely oli avoinna 6.–30.4.2021 välisen ajan. Kysely keräsi 2 080 vastausta, vastaajia oli kaikista Keski-Suomen kunnista.

-Saimme tasalaatuista ja vertailukelpoista tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä palveluiden kehittämistoiveista, joita hyödynnetään hankkeissamme, mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä. Vastaavaa kyselyä samanlaisella laajuudella ei ole aiemmin Keski-Suomessa tehty, kertoo projektipäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Toiveena matalan kynnyksen palveluita ja lisää resursseja

Pääsääntöisesti perheet ovat tyytyväisiä sivistys- ja sote-palveluihin, mutta tiettyihin palveluihin tai palveluiden osiin ollaan tyytymättömiä. 
Pitkät jonotusajat sote-palveluissa, erityisesti suun terveydenhuollossa ja terapiapalveluissa nousivat tietyissä kunnissa esille. Mielenterveyspalveluihin kaivataan lisää resurssia, erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden heikko saatavuus tulee ilmi vastauksissa. Perheet toivovat matalan kynnyksen palveluita, joustavaa kotipalvelua sekä monialaisen yhteistyön kehittämistä sote-ammattilaisten keskuudessa. Neuvolapalveluihin oltiin keskimäärin tyytyväisiä, mutta vastaajat toivoisivat henkilökunnan pysyvyyttä ja joustavampaa ajanvarausjärjestelmää.

Perheet toivovat palveluita jatkossakin lähipalveluina, mutta tietyin osin lähipalveluita voidaan tukea esimerkiksi digitaalisin palveluin. 

-Vastaajien digitaidot ovat keskimäärin hyvät, ja esimerkiksi sähköistä ajanvarausta toivotaan palveluihin. Perheet ovat myös valmiita etävastaanottojen käyttämiseen, kertoo projektityöntekijä Marika Erkkilä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Varhaiskasvatukseen ja kouluihin haluttaan lisää henkilökuntaa ja ryhmäkokoja toivotaan pienemmiksi. Kouluihin kaivataan koulunkäynnin ohjaajia, kouluterveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja.

Perheet toivovat enemmän yhteisiä ja maksuttomia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja sekä harrastusmahdollisuuksia, joissa viihtyy koko perhe. Nuorille toivotaan ajanviettopaikkoja ja monipuolista harrastamista etenkin pienempien kuntien haja-asutusalueille. 

Eniten tyytyväisyyttä koettiin varhaiskasvatuksen, koulun toimintaan, terveysasemien sekä neuvolapalveluihin liittyen.

Korona-ajan vaikutukset

Korona-aika on vaikuttanut perheisiin monin tavoin, mutta etenkin huoli nuorista nousee useissa vastauksissa esille. Koronan aiheuttama etäkoulu on koettu perheissä raskaaksi. Etäkoulun myötä huolta on syntynyt nuorten jaksamisesta ja koulun käyntiin liittyvistä haasteista. Perheissä on koettu sosiaalisten suhteiden kaventumista ja yksinäisyyttä. Psyykkinen vointi on useilla heikentynyt johtuen eristäytymisestä ja uutisoinnista johtuvasta ahdistuksesta. Fyysinen vointi on ollut ennallaan tai hieman huonontunut liikuntapaikkojen ollessa kiinni. Perheiden taloudellinen tilanne pysynyt keskimäärin vakaana, mutta myös osalla vastaajista on ollut taloudellisia huolia.

Korona-aika on tuonut myös positiivisia vaikutuksia perheiden hyvinvointiin. Perheet ovat lähentyneet yhteisen ajan lisääntyessä, perheillä on enemmän aikaa luonnossa liikkumiselle sekä turhat menot ovat karsiutuneet pois aikatauluista. Osa perheistä ei kokenut korona-ajan vaikuttaneen perheen hyvinvointiin.

Yhteys kansallisiin tuloksiin 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muualta Suomesta. Esimerkiksi Pohjanmaan LAPE-hankkeen vuonna 2018 teettämän Lapsi- ja perhepalveluiden kyselyn tulokset ovat samankaltaiset: tyytyväisyys palveluihin on keskimäärin hyvä, mutta tyytyväisyyttä alentaa palveluihin jonottaminen ja lähipalveluiden katoaminen pienemmissä kunnissa. 

Muissakin koronan aiheuttamaa poikkeusaikaa käsittelevissä kyselyissä on noussut esille perheiden erilaiset kokemukset poikkeusajasta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Poikkeusaika vaikutti perheiden hyvinvointiin monin eri tavoin -tutkimuksessa (2020) on nähtävillä, että ne perheet, jotka voivat jo ennen korona-aikaa suhteellisen hyvin, voivat hyvin myös poikkeusoloissa. Osa perheistä voi jopa paremmin poikkeusoloissa, kiireettömässä ja perhekeskeisemmässä arjessa. 

Kutsu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tiedotustilaisuuteen ke 26.5.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta keskiviikkona 26.5. klo 10–11. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetulleita ovat median edustajat, sivistys- ja sote-ammattilaiset, järjestöt, päättäjät sekä Keski-Suomen kuntien asukkaat. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistumaan pääset linkistä: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tiedotustilaisuus. Ei ennakkoilmoittautumista.

Ohjelma

  • Klo 10.00, Tervetulosanat, Hanna Hämäläinen projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet
  • Klo 10.05–10.15, Keskisuomalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi tilastojen valossa, Nina Peränen, projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet
  • Klo 10.15–10.45 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tulokset, Hanna Hämäläinen projektipäällikkö, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, Marika Erkkilä, projektityöntekijä, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, Inka Tiirola, harjoittelija, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet
  • Klo 10.45–11.00, keskustelua ja kysymyksiä 

Lue lisää

Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden kysely (2018)
Poikkeusaika vaikutti perheiden hyvinvointiin monin eri tavoin, Jyväskylän yliopisto (2020) 

Lisätietoja

-    Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311 8684, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi
-    Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311 8689, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi
 

Asiasanat: