Hyppää pääsisältöön

2.1.2023

Kuva
hallintokortteli. Kuva Ari Heinonen
Hallintokorttelin katusuunnitelmamuutos on tulossa nähtäville 17.1.–30.1.2023 väliseksi ajaksi.

Jyväskylän kaupunki on tekemässä hallintokorttelin alueen kaduille Gummeruksenkatu, Hannikaisenkatu, Kilpisenkatu ja Vapaudenkatu katusuunnitelmamuutosta. Suunnittelualue kattaa Gummeruksenkadun välillä Vapaudenkatu – Hannikaisenkatu, Hannikaisenkadun välillä Cygnaeuksenkatu – Kilpisenkatu, Kilpisenkadun välillä Hannikaisenkatu – Kauppakatu sekä Vapaudenkadun välillä Gummeruksenkatu –Kilpisenkatu.

Katusuunnitelmien muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, edistää pyöräilyä pyöräliikenteen verkostosuunnitelmien mukaisesti, etenkin Hannikaisenkadun ja Kilpisenkadun pääreiteillä, sekä mahdollistaa sujuvat kulkuyhteydet P-Paraatin pysäköintilaitokseen ja Reimarin korttelin huoltoajoon.

Pyöräkatu mahdollistaa sekä sujuvan pyöräliikenteen että invapysäköintipaikkojen sijoittamisen kadulle

25.10. järjestetyssä yleisötilaisuudessa nousi huoli invapysäköintipaikoista Kilpisenkadulla. Yleisötilaisuudessa esitellyssä suunnitelmaluonnoksessa kadulle suunnitellut pyöräkaistat estivät invapysäköintipaikkojen toteuttamisen kadulle. Saadun palautteen perusteella aloitettiin uuden suunnitelmaratkaisun etsiminen, joka mahdollistaa sekä sujuvan pyöräilyn että invapysäköintipaikkojen sijoittamisen Kilpisenkadulle.

Päivitetyssä katusuunnitelmaluonnoksessa Kilpisenkatu on muutettu pyöräkaduksi. Pyöräkadulla muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun ja sovittavat nopeutensa pyöräilijän tahtiin.

Suunnitelman muu sisältö

Kilpisenkadulle Kauppakadun ja Vapaudenkadun välillä on suunniteltu potkulautojen pysäköintialue, kaksi 10 min aikarajoitettua pysäköintipaikkaa, kolme invapysäköintipaikkaa sekä lastausalue, joka on käytössä jättöpaikkana turistilinja-autoille sekä viereisten kiinteistöjen pienhuoltoon.

Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä Kilpisenkadulle on suunniteltu kadunvarsipysäköintiä nykytilan kaltaisesti 12 autopaikan verran. Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun risteysalueen sivukaltevuuksia ja tasausta muokataan hieman, jotta teatterin edustasta saadaan loivempi ja palvelisi liikkumisrajoitteisia paremmin.

Kilpisenkadulle, kaupunginteatterin viereen on suunniteltu huoltoajoluiska, joka palvelee pääasiassa kauppakeskus Reimarin huoltoa. Huoltoajoluiskan edustalle on suunniteltu odotusalue huoltoon ajavia jakeluautoja varten.

Vapaudenkadulla ajorataa on kavennettu hieman nykyisestä. Kirkkopuiston laitaan on suunniteltu eroteltu kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu puurivi ja viherkaista. Kaupungintalon ja kaupunginteatterin puoleisen jalkakäytävän esteettömyyttä on esitetty parannettavaksi vaihtamalla kiveysmateriaali esteettömäksi luokiteltuun, huolellisesti ladottuun ja saumattuun, ristipäähakattuun noppakiveen. Noppakiveys ladotaan nykyisen ladontamallin mukaisesti ja ulkoasu yhtyy hyvin vanhoihin kiveyksiin.

Gummeruksenkadulle, kaupungintalon alapuolelle on suunniteltu sisäänajoluiska pysäköintitalo P-Paraatiin, jonka vuoksi Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä katu muutetaan kaksisuuntaiseksi ja kadunvarsipysäköinti poistetaan. Pyöräily on sijoitettu sisäänajoluiskan yläpuolella yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle ja luiskan alapuolella ajoradalle.

Hannikaisenkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Yksisuuntaisia pyöräteitä on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa koko keskustan kehälle (Hannikaisenkatu, Kalevankatu, Yliopistonkatu, Vaasankatu). Gummeruksenkadun risteykseen on lisätty kääntymiskaista P-Paraatiin ajoa varten, korotettu suojatie sekä suojatiesaareke. Myös Hannikaisenkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä sijainnut saareke on palautettu.

Katusuunnitelman nähtävilläolo

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville Kaupunkirakenteen neuvontapisteeseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.1.–30.1.2023 väliseksi ajaksi. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä myös verkkosivuilla: www.jyvaskyla.fi/kadut/nahtavilla.