Hyppää pääsisältöön

5.1.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Keskiviikkona 11.1. kokoontuva Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta saa käsiteltäväkseen muun muassa kulttuurin ja kansalaistoiminnan kumppanuussopimukset sekä yksityisten tilojen avustuksen urheiluseuroille.

Kulttuuritoiminnan kumppanuussopimukset 2023

Jyväskylän kaupungin kulttuuritoiminnan kumppanuussopimuksiin on varattu 650 600 euroa vuodelle 2023. Kulttuurin kumppanuussopimusten uudistamisesta on tehty kolmivuotinen suunnitelma, jonka tavoitteena on uudistaa ja laajentaa kumppanuussopimusten piirissä olevaa joukkoa sekä tehdä kumppanuussopimuksista yhdessä tavoitteellisempia. Lautakunnalle esiteltävä ehdotus kumppanuussopimuksista on kaksiosainen se sisältää vuodelle 2023 uudistetut taiteen vapaan kentän kumppanuussopimukset sekä toisena osana taiteen perusopetuksen kumppanuussopimukset, jotka ehdotetaan päätettäviksi vuoden 2022 tasoisesti. Lisäksi lautakunnalle saatetaan tiedoksi kaksi valtuuston päättämää museoiden kumppanuussopimusta. Alvar Aalto -säätiön kanssa tehtävä sopimus tulee lautakunnan käsittelyyn vasta helmikuussa, sillä Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto museon myynnin ja markkinoinnin yhtiöittämisen valmistelu on päätöksenteossa kaupunginhallituksessa tammikuussa 2023.

Taiteen vapaan kentän kumppanuussopimushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 17 kappaletta ja haettujen kumppanuussopimusten yhteisarvo oli 932 300 euroa. Lautakunnalle ehdotetaan, että kumppanuussopimukset tehdään 13 hakijan kanssa seuraavasti:

 • Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 35 000 €
 • Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 153 000 €
 • Jyväskylän Taiteilijaseura ry 25 000 €
 • Keski-Suomen Alueooppera ry 25 000 €
 • Keski-Suomen elokuvakeskus ry 30 000 €
 • Keski-Suomen kirjailijat ry 25 000 €
 • Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 35 000 €
 • Loiskis ry 41 800 €
 • Luovan valokuvauksen keskus ry 20 000 €
 • Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 20 000 €
 • Tanssiryhmä Off/Balance ry 23 000 €
 • Teatterikone Osk 25 000 €
 • Yläkaupungin Yö ry 25 000 €

Esitystekstissä todetaan lisäksi, että neljän hakijan kohdalla (Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry, Kipinät-kuoro ry, Taidepiilo taaperoille ry ja Yläkulttuuri ry) taiteen vapaan kentän määrittely ja muu kriteeristö ei täyty, mutta ko. yhteisöjen on mahdollista hakea kohde- tai toiminta-avustusta tammikuussa 2023.

Taiteen perusopetuksen kumppanuussopimuksia ehdotetaan tehtäväksi kaksi: Jyväskylän Tanssiopistolle – Jyväskylän Tanssiyhdistyksen ry:lle 40 000 € ja Taito Keski-Suomi ry:lle 30 000 €.

Valtuuston päättämät museoiden kumppanuussopimukset  ovat Avoimen tiedon keskuksen/Keski-Suomen luontomuseon 38 800 € ja Suomen ilmavoimamuseosäätiö sr:n 59 000 €.

Kansalaistoiminnan kumppanuussopimukset 2023

Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan kumppanuussopimuksiin on varattu 385 600 €. Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan kumppanuudet sisältävät kaksi lautakuntaan tuotavaa sopimusta sekä tiedoksi saatettavat valtuuston päättämät kumppanuussopimukset. Kansalaistoiminnan kumppanuussopimuksia esitetään lautakunnalle päätettäväksi seuraavasti: Huhtasuon ASA ry 15 000 € ja Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 10 000 €.

Lisäksi kansalaistoiminnan kumppanuussopimukset tehdään vuodelle 2023 valtuuston päätöksen mukaisesti: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 255 600 €, Monikulttuurikeskus Gloria ry 90 000 €, Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 15 000€.

Seuroille esitetään haettavaksi 100 000 euron tukipottia yksityisissä tiloissa tapahtuvaan liikuntatoimintaan

Jyväskylän liikuntapalvelut esittää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle 100 000 euron tukipottia jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille ja -yhdistyksille yksityiseltä toimijalta vuokratuissa tiloissa järjestettävän toiminnan tilakuluihin. Harrastajamäärien ja lajikirjon kasvaessa tuella halutaan helpottaa Liikuntapääkaupunki Jyväskylässä seurojen mahdollisuutta vuokrata puuttuvia harjoitustiloja yksityisiltä markkinoilta. Lautakunnalle esitetään, että vuonna 2023 tukea pilotoidaan ja kokemusten ja palautteen perusteella tukijärjestelmää kehitetään tulevina vuosina.

Esityksen mukaan avustusta tulee hakea sähköisellä lomakkeella 31.3.2023 mennessä. Viranhaltijapäätökset tehdään hyväksyttyjen kustannusten suhteessa 30.4. mennessä, jonka jälkeen alkaa tukien maksatus. Mikäli hyväksytysti haettujen tukien yhteissumma ylittää jaossa olevan summan, tuki esitetään jaettavaksi hyväksytysti haettujen tukisummien suhteessa.

Tuen periaatteista lautakunnalle esitetään muun muassa, että tukea voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt urheilu- ja liikuntayhdistykset sekä muut liikuntatoimintaa harjoittavat rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta. Jäsenmäärän tulee olla vähintään 50 ja toimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä tulee olla vähintään kahden edellisvuoden ajalta. Hakijan tulee olla lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsen. Lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt eivät voi hakea tukea. Jaettavan avustuksen minimisumma on 500 €.

Hakemuksen tulee perustua edellisenä vuonna toteutuneeseen toimintaan. Tukea voi saada sellaisen liikuntapaikan käytöstä, jota Jyväskylän kaupunki ei voi tarjota, joka sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella ja joka on lajiharjoitteluun soveltuva erikoistila. Tilassa tulee olla voimassa oleva vuokrasopimus avustusvuodelle. Tukea myönnetään liikuntatoimintaan tarkoitetun tilan vuokraan sekä lämmityskuluihin. Tukea ei myönnetä toimistotilan eikä yksityisistä liikuntalaitoksista varattujen harjoitusvuorojen vuokraan.

 

Laskennallinen maksimituki on 20 €/harjoitustunti. Harjoitustunteihin lasketaan säännölliset ohjatut harjoitukset, joissa on vähintään neljä aktiiviharrastajaa sekä ohjaaja/valmentaja. Kilpailut ja ottelut eivät kuulu tuen piiriin. Maksimituki on 25 % painotetuista tilakuluista. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten, eläkeläisten sekä soveltavan liikunnan ryhmien hyväksyttävien harjoitustuntien kohdalla käytetään korotettua kerrointa 2.

Kokouksen muut asiat ja esityslista

Muita asioita kokouksessa on muun muassa lautakunnan sihteerin nimeäminen sekä liikuntajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen. Kokouksen esityslista on julkaistu tänään verkossa, tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 12.1. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 19.1.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

 

Lisätietoja:

 • toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo@jyvaskyla.fi, Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija