Hyppää pääsisältöön

16.1.2023

Kuva
Rajakatu ja talot. Kuva Ari Heinonen
Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä Rajakadun kehittämistä. Rajakatu on yksi Jyväskylän keskusta-alueen pääväylistä ja se on liikenteellisesti tärkeä erityisesti moottoriajoneuvoliikenteelle.

Kohteen esisuunnitelma on laadittu vuonna 2012. Syksyllä 2022 selvitettiin Rajakadun liikennemääriä uudelleen. Selvityksen mukaan Rajakadun nykyiset liikennemäärät eivät poikkea juurikaan vuoden 2012 liikennemääristä.

Rajakadun muutossuunnitelma tulee pohjautumaan esiselvityksestä saatuihin pohjatietoihin ja parannusehdotuksiin. Suunnittelun aloituksen asukastilaisuus järjestetään keskiviikkona 18.1.2023 klo 17.30 alkaen Jamkin pääkampuksella (Rajakatu 35). Tilaisuus pidetään luokkahuoneessa F208. Sisäänkäynti ovesta F1.

Asukastilaisuudessa käydään tarkemmin läpi esisuunnitelman sisältöä ja liikenteen tulevia tarpeita. Toivomme myös kadun käyttäjiltä näkemyksiä ja kokemuksia katujärjestelyjen toimivuudesta.

Rajakadun liikennetarpeet vaatisivat yhden uuden ajokaistan Taulumäen suuntaan

Alustavien Rajakadun toimivuustarkastelujen perusteella nykyiset järjestelyt voisivat kestää teoriassa 20–30 % nykyistä suuremmat liikennemäärät ilman kriittisiä ongelmia. Käytännössä liikenteen kasvu alkaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, jos liikennemäärät kasvavat iltaruuhkassa noin 20–30 %. Kasvavan kaupungin tulevaisuuden tarpeita ajatellen liikenteen sujuvuus Rajakadulla voidaan turvata lisäämällä kadulle kaistakapasiteettiä. 

Katutilan ahtaus haastaa suunnittelua

Katutilan toimintoja voidaan sijoittaa vain kaupungin omistamalle katualueelle. Sujuvan moottoriajoneuvoliikenteen lisäksi kadulla on oltava myös toimivat kävely- ja pyöräjärjestelyt sekä katupuita viihtyisyyttä luomaan. Ajokaistojen lisääminen sekä kävely- ja pyöräväylien mahduttaminen katualueelle johtaa siihen, että kadun nykyistä ilmettä joudutaan muuttamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että katupuita joudutaan sijoittelemaan uudelleen. Nykyisten puiden on todettu olevan terveitä ja hyväkuntoisia.

Kaupunkipuut ovat kuitenkin ympäristön viihtyisyyden kannalta tärkeitä ja yhtenä katusuunnittelun lähtökohtana on löytää ratkaisu, joka turvaa sujuvan liikenteen myös tulevaisuudessa, mutta pyrkii säilyttämään myös kadun viihtyisän ilmeen.

Rajakadun saneeraustöitä valmistellaan aloitettavan jo syksyllä 2023, mutta pääosa töistä toteutuu vuoden 2024 aikana.

Asukastilaisuus

18.1.2023 klo 17.30, Jamkin pääkampus (Rajakatu 35). Luokkahuone F208. Sisäänkäynti ovesta F1.