Hyppää pääsisältöön

17.1.2023

Kuva
Pienet oppilaat venyttelevät luokassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 19.1.-2.2.2023 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä. Huoltajat saavat viikkojen 3-4 aikana koteihin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä.

Jyväskylän kaupungin kouluihin, Jyväskylän normaalikouluun, Jyväskylän kristilliseen kouluun ja Jyväskylän steinerkouluun ilmoittaudutaan samalla lomakkeella.  Perusopetusta tarjotaan Jyväskylässä pääosin suomen kielellä, mutta oppilaat voivat hakeutua myös Kortepohjan päiväkotikouluun englanninkieliseen laajamittaiseen kielirikasteiseen opetukseen tai Kuokkala svenska skolaniin ruotsinkieliseen perusopetukseen. 

Elokuussa 2023 koulun aloittavat kaikki vuonna 2016 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan aloittaa noin 1400 lasta. 

Oppilaaksiotosta ilmoitetaan huoltajille Wilma-viestillä tai kirjeitse kotiin 13.3.2023. Yksityiset koulut ilmoittavat oppilaaksiotosta omien käytänteidensä mukaisesti. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmässä ajalla 14.-28.3.2023, kun on tiedossa, missä koulussa lapsi elokuussa aloittaa.  

A1-kieli valitaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 

Ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla. Tulevat eppuluokkalaiset valitsevat A1-kielen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilma-järjestelmässä.  

Jyväskylän perusopetuksen kouluissa A1-kieleksi voi valita englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielen. Kuokkala svenska skolassa A1-oppimääränä opiskellaan modersmålsinriktad finskaa (äidinkielenomainen suomi). Kortepohjan englanninkielisessä perusopetuksessa A1-oppimääränä on englanti.  

Saksan, ranskan, tai venäjän kielen ryhmän perustamiseksi tarvitaan vähintään 12 oppilaan ryhmä/koulu. Mikäli 12 oppilaan minimiryhmäkoko ei täyty saksan, ranskan tai venäjän kielissä, alkaa kaikilla oppilailla A1-kielenä englanti. Multilingual information can be found on Information in different languages (peda.net).

Infotilaisuudet kouluun ilmoittautumisesta etäyhteydellä   

Huoltajille järjestetään kaksi samansisältöistä infotilaisuutta kouluun ja Jälkkäriin ilmoittautumisesta sekä koulun aloitukseen liittyvistä asioita.  Tilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 17.1. klo 18.00-19.30 ja 26.1. klo 18.00-19.30.  

A1-kielivalinnasta järjestetään erilliset kielivalintavanhempainillat 19.1. klo 18.00-19.30 ja 24.1. klo 18.00-19.30.  

Teams-yhteydellä järjestettäviin tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Mukaan pääsee klikkaamalla infotilaisuuden päivämäärää.   

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus auttaa, jos sähköisessä ilmoittautumisessa on ongelmia tai lapsen koulunkäynnin järjestelyissä on kysyttävää. Palvelupuhelin 014 569 0180 palvelee ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja ke 12.00–15.00.   Perusopetuksen nettisivuilla on ilmoittautumisen aikana chat-palvelu, jossa palveluajat ovat samat kuin puhelinpalvelussa.  Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse perusopetus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi

Lisätietoja: 
palveluesihenkilö Saija Riihinen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 569 3189 
A1-kielivalinta: palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, p. 040 545 5257