Hyppää pääsisältöön

13.3.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan muun maussa kevään 2023 talousarviomuutoksia ja antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kortteli 9:n valitusasiassa.

Kevään 2023 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2023 talousarviomuutokset. Toimintatulojen osalta kevään talousarviomuutos on yhteensä -5,7 miljoonaa euroa ja toimintamenojen osalta -2,1 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten myötä kaupungin vuoden 2023 toimintakate heikkenee yhteensä -7,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna, ja on ennusteen mukaan tilikauden päättyessä -335,7 miljoonaa euroa.

Verotuloennustetta korotetaan talousarviomuutoksilla 7,0 miljoonaa euroa ja valtionosuuksiin tehdään kevään talousarviomuutoksilla -1,8 miljoonan euron vähennys.  Investointimenot kasvavat uudelleenbudjetointien vuoksi 2,5 miljoonalla eurolla ja ovat yhteensä 128,4 miljoonaa euroa. Talousarviomuutokset heikentävät vuosikatetta -2,6 miljoonalla eurolla ja vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 57,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden poistoarviota tarkennetaan talousarviomuutoksilla 2,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi ja ne ovat muutoksen jälkeen yhteensä -55,9 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 103,5 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista. Tilikauden ylijäämä kasvaa talousarviomuutosten myötä 35 800 eurolla ja on 2,3 miljoonaa euroa.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Kortteli 9)

Kaupunginhallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon Kortteli 9:n valitusasiassa. Hallitus vaatii valitusten hylkäämistä perusteettomina. Hallituksen mukaan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Taustalla on Jyväskylän kaupunginvaltuuston 28.11.2022 tekemä päätös asemakaavan muutosehdotuksesta koskien Kortteli 9:ä. Päätöksestä on jätetty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hallituksen vastauksessa todetaan, ettei valituksissa ei ole esitetty sellaisia asemakaavan laillisuuteen liittyviä joko menettelyllisiä tai sisällöllisiä valitusperusteita, joiden vuoksi asemakaavan muutosta koskeva kaupunginvaltuuston päätös tulisi lainvastaisena kumota. Kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimukset. Kaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä vaikutusten arviointiin kaavan tarkoitus huomioiden.

Kannaksenkatu 2 asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan Kannaksenkatu 2:n asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan korttelin 36 tonttia 1 sekä katu-, pysäköinti- ja virkistysaluetta. Alue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa, Keskussairaalantien ja Kannaksenkadun kulmauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on asuinkerrostalon rakentaminen purettavan Jyväskylän Kannaksenkulman liikekiinteistön tontille.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lastensuojelussa olevien nuorten kiintiöpaikka Jyväskylän nuorisovaltuustoon

Kaupunginhallitus merkitsi osaltaan tiedoksi vastauksen Jukka Hämäläinen (SDP) ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen,jossa esitetään, että Jyväskylän nuorisovaltuustoon tulisi saada kiintiöpaikka lastensuojelun piirissä olevalle nuorelle. Vastaus etenee seuraavaksi valtuuston käsiteltäväksi.

Vastausta on valmisteltu yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisovaltuusto toteaa, että Jyväskylän nuorisovaltuustoissa on edustettuna hyvin erilaisia nuoria eikä kenenkään taustoja selvitetä mukaan hakeutuessa. Kuka tahansa nuori voi hakea nuorisovaltuustoon vapailta paikoilta. Eriarvoisuuden katsotaan lisääntyvän, jos nimetään erillinen ryhmä, jolle kiintiöpaikka varataan. Jos yksi eriarvoisessa asemassa oleva ryhmä huomioidaan, tulisi paikkoja varata myös muille ryhmille. Millekään vähemmistöryhmälle ei ole varattu kiintiöpaikkaa nuorisovaltuustossa eikä katsota tarkoituksenmukaiseksi erotella nuorisovaltuustotoiminnassa mukana olevia nuoria taustansa perusteella.

Nuorisovaltuuston mukaan lastensuojelun asiakkuus voi olla nuorelle arka asia eikä sitä haluta korostaa. Erikseen lastensuojelun asiakkaana olevalle nuorelle kiintiöity paikka voi olla leimaava ja asettaa nuoren, joka kyseiseltä paikalta on nuorisovaltuustoon nimetty, eriarvoiseen asemaan muihin nuorisovaltuutettuihin katsottuna. Lastensuojelun asiakkuus ei yksiselitteisesti tarkoita, että nuori olisi kaikista heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa, sillä jokaisen lastensuojelun piirissä olevan nuoren tilanne on yksilöllinen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia vaalitoimielinten kokoonpanoihin.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: